Search
Close this search box.

Power Quality

ทำไม Power Quality สำคัญ

เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินการโดยไม่มีขาดตอนหรือสะดุดและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดาวน์ไทม์ได้

เพื่อป้องกันโหลดที่มีความอ่อนไหวหรือไวต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินการและปรับตัวให้เป็นไปตามแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำอย่างไร ?

จัดให้มีบริการการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของพลังงานไฟฟ้า

เลือกใช้งานระบบ Power Conditioning และ Protection ขั้นสูงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบมีพลังงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

โซลูชันที่ออกแบบสอดคล้องกับการทำงาน และมีความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ

โซลูชันที่มีความเป็นมืออาชีพและสร้างขึ้นเพื่อทนทานในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่เลวร้าย ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และบริการที่ยอดเยี่ยม

ผลประโชน์ที่ได้รับ ?

ลดค่าไฟฟ้าในขณะที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการไฟฟ้า

ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามอเตอร์ด้วยการลดลงได้ถึง 14% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ถึง 50% พร้อมกันลดการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าที่เกิดจาก Harmonics ลงได้ถึง 400%

ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนอย่างรวดเร็วโดยการลดความสูญเสียทางการเงิน ขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และลดค่าบำรุงรักษา

ลด Carbon Footprint จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือมีอยู่ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสามารถรักษาระดับการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

Previous slide
Next slide

ทำไมคุณภาพไฟฟ้าจึงสำคัญ

คุณภาพของพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องมือและเครื่องจักรทางไฟฟ้าสมัยใหม่มีความไวต่อการรบกวนในเครือข่าย (เช่น ความตกต่ำของแรงดันไฟฟ้า) ทำให้เกิดการหยุดชะงักของเครื่องจักร ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและสูญเสียการผลิต การดำเนินการเชิงป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการผลิตและสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้น
แหล่งจ่ายพลังงานที่ไม่ได้ปรับแต่งให้ดีอาจทำให้เกิดฮาร์โมนิกส์ การไม่สมดุล และมี Power Factor ต่ำ นี่สามารถทำให้เกิดค่าบิลที่สูง การโหลดเกินพิกัด และการสูญเสียความสามารถของโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผลให้ค่า OPEX และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรปรับแต่งแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

CBC นำเสนอโซลูชันคุณภาพพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและป้องกันการหยุดชะงักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในสถานการณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ

ระบบจ่ายพลังงานที่ไม่ดีทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในอุตสาหกรรมเช่นในสหภาพยุโรป แรงดันไฟฟ้าตกและดับชั่วคราวเป็นสาเหตุหลัก และนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมมีได้ถึง 90%

สินค้าทั้งหมด

ที่นี่คุณสามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเราได้

ค้นหาสินค้าตามรูปถ่าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของพลังงานไฟฟ้า, พวกเขาเห็นปัญหาที่กีดขวางการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

  • ไฟตก/ไฟเกิน
  • Harmonic distortion and inter harmonics
  • ไฟที่ขาดตอนสั้นมากๆและไฟหายไปเลย Micro cuts and outages
  • spikes/transients
  • Undervoltage/overvoltage
  • Voltage imbalance (unbalance)
  • Voltage fluctuations (flickering)
  • Under/over frequency
  • Poor power factor

การใช้เทคนิคเช่นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การปรับสมดุลของโหลด และการให้พลังงานที่มีคุณภาพสูง สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ลง เราต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพพลังงานและลงทุนในระบบพลังงานที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

Voltage sag

Voltage Swell

Voltage transients

Voltage Notching

Voltage Interruption

Harmonic Voltage

Harmonic Current

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดดำเนินงาน

การสำรวจปี 2018 พบว่าหนึ่งในสี่บริษัทประสบปัญหาการขาดไฟฟ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนในสหรัฐฯ และปัญหาการขาดไฟฟ้ากำลังกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดสำหรับธุรกิจ

Data centers: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเสียหายเฉลี่ยจากการหยุดทำงานของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น $8,851 ต่อนาที

ภาคการผลิต: การสำรวจล่าสุดพบว่ามีมากกว่าหนึ่งในสี่ธุรกิจการผลิตประสบปัญหาการขาดไฟฟ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนในปี 2017 โดยมี 58 เปอร์เซ็นต์รายงานว่ามีการขาดไฟฟ้าที่มีระยะเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง สำหรับบริษัทผลิตขนาดใหญ่ หนึ่งชั่วโมงของการหยุดชะงัก เกิดความเสียหายสูงสุดเกิน 5 ล้านเหรียญ

ค้าปลีก: การขาดไฟฟ้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจทำให้สูญเสียเป็นแสนเหรียญหรือมากกว่าโดยสินค้าที่ต้องเก็บรักษาในทำความเย็นมีความเสียหายเนื่องจากขาดการทำความเย็น ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 มีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศเพนซิลเวเนียที่ขาดไฟฟ้าเป็นเวลามากกว่าหนึ่งวัน เจ้าของประเมินว่าความสูญเสียในสินค้าอาจสูงสุดถึง $30,000; สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ค่านี้ยิ่งสูงขึ้นไปถึงมากกว่า $5 ล้าน

Source: Bloom Energy 2019

แนวโน้มตลาด

ทั่วโลก, ระบบพลังงานกำลังทำการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่จากส่วนกลางและแหล่งพลังงานที่กระจายตัวจากที่ต่าง ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน, ที่กำลังเริ่มแทนที่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมดาที่ใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าที่มีการใช้เชื้อเพลิง.

การเชื่อมต่อของพลังงานจากแหล่งพลังงานที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งใช้คอนเวอร์เตอร์ไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงาน ซึ่งสามารถมีผลบวกหรือลบต่อคุณภาพพลังงานได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการรบกวนที่ถูกประเมินและกลยุทธ์ควบคุมที่ถูกนำมาใช้

ในอนาคต, คุณภาพพลังงานน่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวโน้มอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณภาพพลังงานลดลงมากขึ้น: การรวมเข้ากันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย, การใช้สายไฟทุกระดับแรงดันไฟฟ้า, ปริมาณการผลิตพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น, และท้ายที่สุดคือ ความไม่มั่นคงทั่วไปของระบบไฟฟ้า

Success cases

THYCON UPS Australian made 600kVA, Industrial UPS, 3 phase Industrial UPS Transformer based application for Application • Manufacturing Process Equipment • Medical Equipment • Power Electronic Equipment Machine • Power Electric Utility, Production lines, Robotics and automation, CNC machines, Data Centers and IT Infrastructure, Telecommunications equipment, Security and surveillance systems, Medical equipment, Operating rooms, Laboratory equipment, Water treatment plants, Power generation plants, Oil and gas refineries
THYCON Industrial UPS600KVA UPS_ALPHA
Rectifier 12000A150Vdc_BLCP
Lithium battery backup 48V50AH modules for Switching control center
Lithium battery 48V50A*216pcs_AIS
CBC UPS 160kVA and 240kVA, Industrial UPS, 3 phase Industrial UPS Transformer based application for Application • Manufacturing Process Equipment • Medical Equipment • Power Electronic Equipment Machine • Power Electric Utility, Production lines, Robotics and automation, CNC machines, Data Centers and IT Infrastructure, Telecommunications equipment, Security and surveillance systems, Medical equipment, Operating rooms, Laboratory equipment, Water treatment plants, Power generation plants, Oil and gas refineries
CBC Transformer based UPS 160kVA*6 and 240kVA*4_TOSHIBA
CBC UPS 80kVA, Industrial UPS, 3 phase Industrial UPS Transformer based application for Application • Manufacturing Process Equipment • Medical Equipment • Power Electronic Equipment Machine • Power Electric Utility, Production lines, Robotics and automation, CNC machines, Data Centers and IT Infrastructure, Telecommunications equipment, Security and surveillance systems, Medical equipment, Operating rooms, Laboratory equipment, Water treatment plants, Power generation plants, Oil and gas refineries
CBC Transformer based UPS 120kVA*2_CMK
Lithium battery backup 48V50AH modules for Switching control center
Lithium battery 48V50Ah*1350pcs_AIS
Talk with our team
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.