Search
Close this search box.

เกี่ยวกับบริษัท

CBC International เป็นบริษัทให้บริการทางด้านวิศวกรรมและจำหน่ายสินค้าสำหรับโซลูชันทางด้านคุณภาพพลังงานและควบคุมไฟฟ้า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ CBC International ได้ยืนอยู่แถวหน้าด้าน เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS), High Power Rectifier สำหรับการใช้กับกระบวนการเคมี, Automatic Voltage Regulator (AVR), และ Lithium Iron battery ในตลาดประเทศไทย ปัจจุบัน CBC ได้เน้นการให้บริการทางด้าน ตรวจสอบ ออกแบบระบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ การจัดการคุณภาพไฟฟ้า แบบ One Stop Services
CBC ยังมีบริการ One-Stop Service เพื่อให้บริการการตรวจสอบคุณภาพพลังงาน, การวิเคราะห์คุณภาพพลังงาน, การออกแบบและจัดหาโซลูชันควบคุมคุณภาพพลังงาน
CBC เป็นบริษัทแรกๆที่นำ Lithium Iron battery มาจำหน่ายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในปัจจุบัน, เรามี Lithium Iron battery ติดตั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากกว่า 5.28 ล้าน กิโลวัตต์-ชั่วโมง (MWh)
CBC เป็นบริษัทไทยเดียวที่สามารถผลิต High Power Rectifier สูงสุดได้ถึง 30,000A/0-1000Vdc และพลังงานสูงสุดได้ถึง 20MW ในระบบ 22kV

พันธะกิจ

  1. การรักษาความมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
  2. การเป็นบริษัทที่ดีโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชุมชน
  3. การดำเนินธุรกิจที่กำไรและการเจริญเติบโตที่มีรายได้ที่สมเหตุสมผล
  4. การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง
  5. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธุรกิจที่ยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการ, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน, สร้างความสามัคคีและความเป็นเลิศในความสามารถและประสิทธิภาพในพันธมิตรธุรกิจที่ยืนยาว
  6. การให้การสนับสนุนที่เพียงพอในการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพให้พนักงานเพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี

CBC Milestone

ด้วยประสบการณ์ 25 ปีของโซลูชันทางด้านคุณภาพพลังงานและควบคุม

© 2024 สงวนลิขสิทธิ์

Talk with our team
This site is registered on wpml.org as a development site.