เกี่ยวกับเรา 2017-11-04T15:41:51+00:00

ซีบีซี ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๑ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบ High Power Rectifier สำหรับ Electrolyzer application